Loading...

PRVA ZDRAVSTVENA USTANOVA U CRNOJ GORI koja posjeduje Certifikat ISO 9001:2008

"Center for Dental Implantology and Cosmetic Dentistry" je u 2014. god PRVA ZDRAVSTVENA USTANOVA U CRNOJ GORI koja posjeduje Certifikat ISO 9001:2008. Ovaj sertifikat izdat je od strane vodeće certifikacijske kuće u svetu TUV Austria,kuce koja kontroliše kvalitet usluga "Siemens"-a,T-Com-a itd.

ISO 9001:2008 je najpoznatiji svjetski standard u upravljanju kvalitetom proizvoda i usluga. U sebi sadrži zahtjeve organizacijskog karaktera koje naša klinika ispunjava. Zahtjevi se odnose na dokumentaciju koja podrazumijeva upravljanje  kvalitetom proizvoda i usluga, aparate i uređaje, zaposlene, radne uslove, nabavku, prodaju usluga, zahtjeve pacijenta, ispunjavanje zakonskih obaveza i sl.

Klinika posjeduje ISO 9001:2008 certifikat od 2014. god., čime se utvrdilo da stomatološke usluge iz područja parodontologije, implantologije,, oralne hirurgije ,estetske stomatologije i upotrebe lasera u stomatologiji zadovoljavaju svim zahtjevima norme ISO 9001:2008.

Certifikat ISO 9001:2008 dokaz je visoke kvalitete usluga u našoj klinici.

 

Pacijenti od uvođenja sistema upravljanja kvalitetom u našoj ordinaciji imaju višestruku korist:

Kontinuirano poboljšanje usluga i stavljanje u fokus pacijenata – jačanje povjerenja
Veća sigurnost liječenja, kroz praćenje kvaliteta stomatoloških uređaja, sterilizacije, zbrinjavanje infektivnog otpada i sl.
Bolja informisanost pacijenata kroz razne vidove komunikacije
Anketiranje zadovoljstva pacijenta

Zakažite vašu posjetu već danas!

+382 067 211 777 Kontaktirajte nas

Naši partneri